Medlemmer

Tone Sørensen - AP (leder)
Terje Johansen - AP (nestleder)
Kent Bjørnar Hansen - FRP
Anita Sæbbe Haraldsvik - SP
Børre Ertzaas - SP

Varamedlemmer

AP/FRP/H:

Kurt Ole Johansen - H
Dag Agnar Solbakk - AP
Berit Jakobsen - AP
Idar Ole Nordahl - AP
Pernille Heide - H

SP:

Ingunn Merete Hals
Berit Nikolaisen
Ragna Lerkendal
Håkon-Inge Hanssen

Arbeidsoppgaver

PNU er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens planarbeid, arealsaker, tekniske tjenester, vedlikehold av bygninger og anlegg, samt forvaltningstjenester, herunder bl a ha ansvar for:

 • Saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, mv.
 • Brannstyre.
 • Naturforvaltning (vilt/innlandsfiske/friluft).
 • Miljøvern.
 • Forurensningsmyndighet.
 • Landbruk (jord/skog).
 • Havbruk
 • Veimyndighet for kommunale veier/trafikksikkerhet.
 • Havnestyre.
 • VAR-området.
 • Nybygg/vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
 • Andre tekniske oppgaver/tjenester.