Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er basert på en henteordning der renovatøren henter sortert avfall hos abonnenten, og en bringeordning der abonnenten selv bringer sortert avfall til gjenvinningstasjonen/miljøstasjonen eller til returpunkt for glass og metall. Hver abonnent er selv ansvarlig for å sortere og pakke sitt avfall.

Henteordning

Vanlig restavfall legges i plastdunk (mørkt lokk) eller felles kontainer merket restavfall, papp/papir legges i plastdunk (blått lokk) eller felles kontainer merket papp, mens plast legges i egne (blanke) sekker som utdeles til abonnentene. 

Bringeordning

Alle typer avfall som ikke hentes, må du selv sortere og bringe til egnet mottak. Eksempler på type avfall er; glass- og metallemballasje, EE (elektrisk- og elektronisk avfall), innbo og løsøre, bygg- og rivingsavfall etc.

Se vår artikkel om kildesortering for en mer grundig beskrivelse av avfallshåndtering.

Renovasjonsappen

Lurer du på når avfallet ditt blir hentet? I appen Min renovasjon kan du få varsling om når avfallet blir hentet, og du kan sende melding dersom avfallet ditt ikke er hentet.

Appen kan hjelpe deg med:

  • Tømmekalender
  • Du kan legge til varsling før renovatørene kommer og henter avfallet.
  • Sorteringsguide
  • Åpningstider og informasjon for gjennvinningsstasjoner
  • Sende melding til Senja Avfall (hvis det f.eks ikke er tømt hos deg)
  • Oversikt over returpunkter

Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Slik gjør du etter nedlasting:

  1. Velg din kommune
  2. Legg inn din adresse, og søk den opp.
  3. Aktiver varsling: gå inn på tømmekalender, og aktiver varsling slik at du får beskjed på mobilen før avfallet hentes hos deg. Velg ønsket varslingstidspunkt. Varslingen er gratis.

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.