Krisesenteret i Midt-Troms er ett gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Du kan ta direkte kontakt med krisenteret, og trenger ikke henvisning eller timeavtale. Ring, send mail eller bruk kontaktskjema på hjemmesiden deres.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr samtaler, støtte og veiledning, samt hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Vi gir også et midlertidig botilbud for deg som har behov for det, og oppfølging dersom du har behov for å etablere deg på nytt.

Krisesenterets hjelpetilbud:

Døgnåpen telefon

Dagtilbud

  • Vi tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt bistår i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Botilbud

  • Krisesenteret tilbyr gratis botilbud i akuttfasen. Vi har pr nå kun botilbud til kvinner og barn, men vil samarbeide med kommunen for å finne et egnet botilbud til menn.

Oppfølging i reetableringsfasen

  • Vi tilbyr oppfølging i form av telefonkontakt eller dagsamtaler i etterkant av oppholdet på krisesenteret.

Utadrettet virksomhet

  • Krisesenteret tilbyr informasjon og opplæring til hjelpeapparatet, publikum og offentlig myndighet.