Espenes industriområde

Espenes Industriområde er et sjønært industriområde på 95 dekar som ligger 4 km nord for Brøstadbotn, i Kaffeveien.  Området ligger sentralt til i Solbergfjorden, midt i produksjonsområde 10 i en av de største havbruksregioner i nord.

Pr i dag har det følgende kapasiteter:

Dypvannskai: 45 m kaifront

Vannkapasitet: 15 m3/time

Strøm: 1 MW i dag, kan utvides til 3 MW

Espenesbogen lagerhall 800 m2. Isolert stålhall med vann og strøm med to porter. Kan deles av. 

Kommunen arbeider aktivt for å utvikle området, og vil bl.a utvide området med ca 5 dekar (30 meter sjøfront) på østsiden.

Det arbeides aktivt med flere forprosjekter og tiltak for å utvikle området og generere mer aktivitet.

Finnlandsmoan industriområde

Finnlandsmoan industriområde ligger sentralt i Brøstadbotn, bak bensinstasjonen. Det regulerte området er på XX dekar, og inneholder kommunens fjernvarmesentral (Dyrøy Energi) med tilhørende flislager. Der ligger også brannstasjonen og grovavfallsplassen som drives av Astafjord Vekst i samarbeid med Senja Avfallsselskap og Dyrøy kommune.

Finnlandsmoan lagerhall 360 m2 

Gamle brannstasjonen 100 m2.  

Ønsker du å vite mer om mulighetene for å etablere virksomhet på industriområdene, ta kontakt med tiltakskonsulent Frank Moldvik tlf 91304546.