Dyrøy menighetsblad

Menigheten har for tiden eget menighetsblad, "Menighetsblad for Dyrøy" og kommer ut ca 3-4 ganger i året og sendes alle husstander. Husk å melde fra til menighetskontoret hvis du flytter ut av kommunen(e) og fortsatt vil motta bladet.

Arkiv menighetsblad

Fra juni 2012 finner du Menighetsblad for Dyrøy her.

Klikk på bildet av utgaven du ønsker å lese.

 

Menighetsblad 2024

01-2024_Forside_web.jpg
01-2024

 

 
Menighetsblad 2023

01-2023_Forside_web.jpg
01-2023

02-2023_Forside_web.jpg
02-2023

Forside-03-2023_tn.jpg
03-2023

Menighetsblad 2022

01-2022_Forside-web.jpg
01-2022

02-2022_Forside_web.jpg
02-2022

03-2022_Forside_web_150x214.jpg
03-2022

Menighetsblad 2021

01-2021_Forside_web.jpg
01-2021

02-2021_Forside_web.jpg
02-2021

03-2021_Forside_web.jpg
03-2021

Menighetsblad 2020

01-2020_Forside_web.jpg
01-2020

Forside_02-20_tn.jpg
02-2020

 
Menighetsblad 2019
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2019 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2019 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2019
Menighetsblad 2018
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2018 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2018 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2018
Menighetsblad 2017
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2017 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2017 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2017
Menighetsblad 2016
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2016 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2016 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2016
Menighetsblad 2015
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2015 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2015 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2015
Menighetsblad 2014
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2014 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2014 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2014
Menighetsblad 2013
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2013 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2013 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2013
Menighetsblad 2012
Menighetsblad Dyrøy nr. 1 - 2012 Menighetsblad Dyrøy nr. 2 - 2012 Menighetsblad Dyrøy nr. 3 - 2012 Menighetsblad Dyrøy nr. 4 - 2012