Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Virkesomsetning

Rapportering av virkesomsetning og trukket skogfond 

All hogst for salg skal innmeldes til Landbruksdirektoratets database for virkesomsetning og trukket skogfond jfr. forskrift om skogfond § 9. 

  • Dersom skogeier hogger i egen skog og produserer 
Publisert