Det er viktig å være oppmerksom på:

 • For å få tatt prøver ved lokalt legekontor, skal man tilhøre en pasientliste ved Astafjordlegen for å kunne få journalført rekvisisjoner og prøvesvar. Ellers tas prøvene ved det kontor man har sin fastlege.
 • Bytte av fastlege gjøres på helsenorge; https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?
  • Velg Logg inn for å bytte fastlege (benytt bank ID)
  • Velg Troms og Finnmark
  • Velg Dyrøy
  • Velg «finn fastleger»
  • Velg Liste uten fast lege (med 599 plasser totalt)
   • Klikk på «Bytt»-knappen
  • Huk av avkrysningsboksen for deg selv og eventuelle barn.
  • Bekreft byttet

Dette byttet gjelder fra den første i påkommende måned. Frem til da er det nåværende fastlege som du skal forholde deg til.

Du må selv gi beskjed til nåværende fastlegekontor om at du ønsker din journal overført til Astafjordlegen.

Generelle åpningstider

Daglegevakt ivaretas av Astafjordlegen for innbyggerne i kommunene samt besøkende. Legetjenesten har egne hjemmesider, for mer informasjon og bestilling av legetime, link til hjemmesiden her

 • Ekspedisjon: 08:30-12:00 og 13:00-15:00. Gjelder alle dager unntatt torsdager i oddetallsuker, da er det begrenset til 13:00-15:00 grunnet veiledning. 
 • Telefontid: 08:30-11:00 og 13:00-14:30. Gjelder alle dager unntatt torsdager i oddetallsuker, da er det begrenset til 13:00-14:30 grunnet veiledning. 

Legevakt

 • Ved behov for legetjenester utenfor kontortid, som ikke kan vente, kontaktes legevakt Bardu på telefon 116 117 eller 77 18 64 19.

Fra 1.4.20 ble Dyrøy innlemmet i Bardu legevakt. 

Bytte fastlege til Astafjordlegen avd. Dyrøy

 • Det er fritt fastlegevalg i Norge. Du beholder din fastlege inntil du gjør et aktivt valg om endring.
 • Gå inn på Helse Norge.
 • Logg på.
 • Velg Salangen kommune.
 • For å velge lege som vil ha kontorsted i Dyrøy må man velge «Liste uten fastlege»Vær obs på at man må velge den listen som har totalt 599 plasser. Dette er den listen som vil være lokalisert i Dyrøy. Så snart lege er tilsatt vil navnet komme frem, og de som har valgt denne listen få beskjed.

Betalingsløsninger

 • Betalingsautomat på legekontoret.
 • Betaling på mobil. - For at du skal kunne betale via mobil må du gi beskjed til ekspedisjonen ved legekontoret slik at de får lagt dette inn i vårt system.
  Du vil motta en SMS med betalingslenke og kode (fire siffer) i etterkant av konsultasjonen eller e-konsultasjonen. Betalingsfrist på sms er 24 timer.
 • Betaling på faktura.

Dersom du ikke betaler sms innen 24 timer, eller ikke betaler på automat, vil du få en faktura i posten. Fakturagebyr vil tilkomme.

NB! Vi gjør også oppmerksom på at E-konsultasjoner har samme pris som andre legebesøk/konsultasjoner.

Ansatte ved Astafjordlegen

Ledelse:
- Victoria Hanssen, enhetsleder, kontorsted Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy.
- Lars Nesje, interkommunal overlege, kontorsted Salangen.
- Kjell-Are Pettersen, ass. interkommunal overlege, kontorsted Lavangen.

Astafjordlegen avd. Ibestad:
Leger:
- Marucs Martinez, lege i spesialisering
- Bjørn Ivar Stokvold, spesialist i allmennmedisin
- Lis 1 (turnuslege)

Medarbeidere:
- Hege-Anita Haufe, helsesekretær
- Kjersti Fjell-Skardal, sykepleier med videreutdanning i diabetes
- Magnus Grydeland, sykepleier
- May-Britt Årsandvik, hjelpepleier (vikar)

Astafjordlegen avd. Salangen:
Leger:
- Lars Nesje, spes. i allmennmedisin:
- Kine B. Heggelund, spes. i allmennmedisin
- Benedikte C. Woll, lege i spesialisering 
- LIS 1 ( turnuslege): alle ukedager

Medarbeidere:
- Merete Nygaard Nestun, hjelpepleier
- Hege Hanssen, bioingeniør
- Kristin Jørgensen Pedersen, sykepleier
- Nina Roall, helsesekretær
- Anniken Bekkeli, hjelpepleier

Astafjordlegen avd. Lavangen:
Leger:
- Odd-Einar Heim Andberg, lege i spesialisering
- Therese O. Chruickshank, lege i spesialisering
- LIS 1 (turnuslege)

Medarbeidere:
- Yvonne Borch, legesekretær
- Kristianne Frantzen Pettersen, hjelpepleier
- Martha Pettersen, helsesekretær

Astafjordlegen avd. Dyrøy:
Leger:
-Vakant liste med 599 innbyggere. Stilling er utlyst. Vikar betjener listen.
-LIS1 (turnuslege)

Medarbeidere:
Tonje Utmo, sykepleier
Leikny Edvardsen, hjelpepleier
Sigrid W. Henriksen, sykepleier (vikar)