NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidsparnet og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV, på samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem. 

 

God kontakt med arbeidsgivere er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid. NAV har bredt spekter av virkemidler og tiltak for å hjelpe personer med å beholde arbeid, eller hjelpe personer til å få innpass i arbeidslivet. 

Arbeidsgivere som har rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde disse direkte til oss. Vår jobbspesialist/markedskontakt Eirik Torgersen, kan kontaktes på 993 99 221

Sosiale tjenester i NAV kontoret

NAV gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven

 

Dersom du har sosialhjelp som hovedinntekt og har hatt dette over lengre tid, eller står i fare for å havne i en slik situasjon kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy kan motta digital søknad om økonomisk sosialhjelp, se nav.no/sosialhjelp

Økonomisk- og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den, eller står i fare for å havne i en slik situasjon eller om du har problemer med å disponerer pengene dine slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk- og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir satt i stand til å håndtere din egen økonomi, mer informasjon finner du på nav.no/gjeld

Du kan kontakte NAVs økonomirådstelefon på 800GJELD (800 45 353)

Ved overgang fra lønn eller sykepenger til dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd kan inntekten gå ned, det kan i den sammenheng være naturlig å ha samtale angående din økonomi med veileder hos NAV. 

 

Ved behov for økonomisk- eller gjeldsrådgivning ta kontakt med NAV på 55 55 33 33 for å avtale time hos din lokale veileder ved NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Åpningstider og tilgjengelighet

Vi er tilgjengelig for timeavtaler alle hverdager mellom 09.00-15.00, timeavtaler gjennomføres med fysiske møter, men kan ved behov eller ønske også gjennomføres via video. Bestill time via "Ditt NAV" på nav.no eller per telefon på 55 55 33 33

 

Dersom du ikke har timeavtale men behov for å snakke med veileder er det åpent for drop inn torsdager 12.00-14.00 i Brøstdbotn og Salangen

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til NAV 55 55 33 33

Dersom du har spørsmål om sosiale tjenester (økonomisk sosialhjelp, nødbolig, nødhjelp) kan du kontakte oss på 91 39 41 91

 

Postadresse:

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Postboks 86

9355 Sjøvegan

 

Post kan og leveres i resepsjonen på  kommunehuset i Brøstadbotn, Dyrøytunet 1

Ikke digital og behov for å søke om økonomisk sosialhjelp

Om du ikke har BankID eller av andre grunner ikke kan sende digital søknad om økonomisk sosialhjelp kan du laste ned skjemaet du finner under “vedlegg” nederst på denne siden.

Skjemaet fylles enklest ut på PC før du skriver det ut, men det kan og fylles ut med penn om du skriver det ut blankt 

 

Skjemaet kan leveres på nærmeste NAV kontor eller sendes oss per post