Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Dette er noen eksempler på hva du kan snakke med skolehelsetjenesten om:

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet
 • seksuell helse
 • kjønnsidentitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker følelser, og bekymringer
 • vold og overgrep
 • søvn
 • rus
 • mobbing
 • kosthold

Noen ganger trenger man mer hjelp. I tillegg til helsesykepleier består skolehelsetjenesten av fastlege, fysioterapeut, psykolog og miljøterapeut. Helsesykepleier kan bistå med å kontakte disse, eller du kan oppsøke de selv. Har du kontakt med skolehelsetjenesten, kan det være lurt å informere lærer. For å finne ut når helsesykepleier er på skolen, spør læreren din eller gå til skolens nettsider for mer informasjon. Du finner også informasjon på døren til helsesykepleier.

HELSEPERSONELL HAR TAUSHETSPLIKT
Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Når du er 12 år
Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten og hva dere har snakket om. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Når du er 16 år
Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme. Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på. Vi vet at det ofte hjelper å prate med en trygg fagperson som har taushetsplikt om du går å bekymrer deg for noe. Man kan også ta kontakt om man har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

Skolestartundersøkelse

Når barnet begynner i 1.trinn, vil skolehelsetjenesten tilby en helsesamtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse av barnet. Skolestartundersøkelsen gjennomføres på skolen, på de aller fleste skoler. Du eller dere som foreldre er med. Helsesykepleier vil blant annet snakke med dere om: 

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • trivsel
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Dere kan også ta opp det dere lurer på rundt barnets helse og andre ting som har betydning for barnets trivsel. Dere vil få tilbud om oppfølgingssamtaler dersom det er behov for dette.

Barnet vil bli undersøkt av lege. Legen vil kartlegge om barnet har noen sykdommer og hvilke sykdommer barnet har hatt tidligere. Legen vil lytte på barnets hjerte og lunger
undersøke barnets:

 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • testiklene til guttene er nede i pungen

Skolestartundersøkelsen er en veldig fin måte å bli kjent med både barnet og foreldrene/foresatte.

Vaksinering

Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinering til alle barn bosatt i Norge i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet. Elevene får tilbud om vaksinering på skolen når de er:

7–8 år (2. trinn)
Barnet får firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

11–12 år (6. trinn)
Barnet får MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR), som gis med ett sprøytestikk.

12–13 år (7. trinn)
Barnet får vaksinen mot Humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som gis med minst seks måneders mellomrom. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.

15–16 år (10. trinn)
Barnet får en oppfriskningsdose av firekomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV), som gis med ett sprøytestikk.

Vekt og mål

Alle elever vil bli veid og målt på 1. trinn, 3. trinn, 8. trinn . I tillegg gjøres målrettede målinger ved behov. Vekt- og høydemålinger gir viktig informasjon om elevenes utvikling, vekt og helse, og er nødvendig for å avdekke uheldig vektutvikling.

Måling ved skolestart gjør det mulig å følge utviklingen fra småbarnsalder. Måling på 3. trinn er et gunstig tidspunkt for å avdekke tidlige tegn på puberteten og bryte eventuelle usunne levevaner hos barna. På 8. trinn gir måling mulighet for individuelle samtaler om hvordan puberteten påvirker kroppen. Veiing og måling utover dette gjøres på forespørsel fra barna, ungdommen eller foreldrene selv.

Dere vil få informasjon om vekt- og høydemålingen i forkant av selve målingen, og informasjonen skal inneholde opplysninger om bakgrunn og hensikt med målingene, praktisk gjennomføring og eventuell oppfølging. Barn er ulike og det er derfor viktig at barn følger sin kurve på prosentilskjema. Foreldre er kun med på veiing og måling av barnet på Skolestartundersøkelsen.

Pubertetsundervising for 6.klasse

Alle elever i 6. klasse får tilbud om pubertetsundervisning i grupper. Noen temaer som tas opp er:

 • Kroppens utvikling
 • Sette egne grenser
 • Normalitet
 • Menstruasjon
 • Daglig hygiene
 • Digitale medier, mobbing

Helsesamtale 8.trinn

Alle elever på 8. trinn på ungdomsskolen, får tilbud om helsesamtale med helsesykepleier. Elevene vil også bli veid og målt i 8. klasse. Helsesykepleier vil først og fremst snakke med ungdommen om det de selv ønsker å ta opp. I tillegg vi helsesykepleier snakke om:

 • mestring og trivsel
 • søvn og søvnvaner
 • kosthold og måltidsvaner
 • fysisk aktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • seksuell helse
 • snus, røyk, alkohol og rusmidler
 • vold overgrep og omsorgssvikt
 • informasjon om fastlegen
 • sosiale medier

Andre aktuelle temaer du kan ta opp, kan være:

 • vennskap
 • tanker og følelser
 • tristhet
 • krangling
 • mobbing
 • familieforhold
 • problemer hjemme
 • skolehverdag og fravær
 • læringsvansker
 • rening og "den perfekte kroppen"
 • kropp og pubertet
 • prevensjon
 • kjønnssykdommer
 • legning, kjønnsidentitet og kjærlighet

Seksualitet og prevensjon 9.klasse

Alle elevene i 9. klasse får tilbud om undervisning om seksualitet og prevensjon. Temaer som taes opp i undervisningen:

 • Hva er seksualitet og hva er sex
 • Porno
 • Når er det lov å ha sex?
 • Identitet og kjønn
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Prevensjon
 • Graviditet
 • Abort
 • Pubertets utvikling
 • Kondomtrening
 • Informasjon om Helsestasjon for ungdom

Tankevirus

Skolehelsetjenesten har et undervisningsopplegg til elever i 10. klasse som heter "tankevirus".

Undervisningen er på totalt 3 timer over 3 uker. Gjennom gruppearbeid, individuelle øvelser og filmer, lærer eleven mer om følelser og håndtere det som er vanskelig.

Foreldrehjelp/foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov. Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker, adferds utfordringer eller andre utfordringer i hjemmet.
Foreldreferdigheter er grunnleggende for svært mange aspekter ved barns og ungdoms oppvekst og mestring. Styrking av foreldreferdigheter anses som å være de viktigste ferdighetene for å bedre psykisk helse.

Åpen dør

Helsesykepleier har åpen dør (drop-in) på skolen. Det betyr at elevene slipper å bestille time eller ha avtale for å snakke med helsesykepleier.

Eleven kan stikke innom han/henne for en prat, eller sende en melding om at han/hun ønsker at helsesykepleier skal ta kontakt. Lærerne vet når helsesykepleieren er på skolen, ellers finnes informasjonen på kontordøra.

Har du spørsmål om kropp, helse, pubertet, kjærlighet, legning, seksuell helse, vennskap, mobbing, sorg, vanskelige ting hjemme, konflikter, dårlig søvn, stress, dårlig selvfølelse, avhengighet, vektproblematikk eller annet som angår din helse og trivsel, så kan du ta kontakt med helsesykepleier på din skole.

Undervisning

Skolehelsetjensten tilbyr undervisning på de fleste trinn. Dette avtales direkte med den enkelte lærer.