Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsler

Vannlekkasje 28.4.22

Det er meldt om brudd på vannledninga i Espenesbogen. Det er derfor nødvendig å stenge vannet fra krysset på Skogstad og nordover. Rettetid er uviss. Vi beklager ulempene dette medfører for være abonnenter. Det berørte området er merket på bildet. Abonnenter innenfor dette området er varslet via SMS. 

Vannlekkasje

Dyrøy kommune og situasjonen i Ukraina

Norske myndigheter følger situasjonen nøye og formidler informasjon til kommunene flere ganger i døgnet. Kommuneledelsen har fått informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet hos oss er som normalt, og vi er for tiden ikke under noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen.

Varsling til grunneiere/lokalbefolkning om øvelse

UK Royal Marines har vintertrening i vårt nærområde i forbindelse med øvelsen Cold Response. I den forbindelse vil øvingsaktivitet foregå også i Dyrøy kommune. Det skal øves og trenes mot andre våpengrener i forsvaret og allierte for øvrig. Området fra Espejord over til Skogshamn på Dyrøya vil kunne bli særlig berørt av aktivitet. 

Manglende vannforsyning i deler av kommunen

Langvarig frost og ingen nedbør har ført til at vanntilsig til flere private vannverk er kraftig redusert eller har stoppet helt opp. Dette medfører tomme magasiner flere plasser, og Dyrøy kommune bistår med tilkjøring av vann til de som har mistet lokal vannforsyning. Dette medfører allerede betydelig ressursbruk fra kommunal side. Situasjonen kan bli langvarig, og da er det viktig at hver enkelt abonnent, både på privat og offentlig vannverk, setter fokus på å spare vann. I dette ligger også at det ikke må foretas frost-tapping.

Bistand ved strømbrudd

Ved et lengre strømbrudd kan det være vanskelig å finne gode alternative varmekilder.

Egenberedskap

Hos noen pågår det strømbrudd som kan bli langvarig og det er usikkert om flere vil bli rammet. Vi oppfordrer alle til å forberede seg så godt det lar seg gjøre. 

Varsel om ekstremvær

Varsel for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms. Det er varslet om ekstremt kraftige vindkast med rødt nivå, i forbindelse med ekstremværet Frank. 

Beredskap_vind

Vannlekkasje - Bakkan området

Lekkasjen er lokalisert og arbeid pågår. Det antas at vannet er tilbake innen kl. 15.00 i dag.