Åpningstider

Tirsdager kl. 15.00-18.00 i oddetallsuker.

Åpningstider 1.juli - 30.august

Sommermånedene juli og august holder grovavfallsmottaket åpent hver tirsdag kl. 14.00 - 18.00.