Alle disse feltene er opparbeidet med kommunal infrastruktur (vei, vann og avløp), og tomtene er klar til bebyggelse. I tillegg er det regulert boligfelt i Finnlandsåsen og Kjosen, men disse er ikke opparbeidet med infrastruktur.

I bygdene har vi Skogstad boligfelt på Espenes, Kastnes boligfelt på Kastnes og Bjørkebu boligfelt på Bjørkebakken.

De sentrumsnære boligfeltene som er opparbeidet har en tomtepris på 25,- pr. m², mens tomter i øvrige felt er gratis. For alle tomter kommer gebyrer og avgifter til deling, saksbehandling og oppmåling i tillegg til tomteprisen.

Oversikt over boligfeltene og ledige tomter finner du under her. Prøv også vårt interaktive kart. Ved søknad om tomt kan du sende en mail til bolig@dyroy.kommune.no.