Barnehagen åpnet i 1986, men hadde en gjenåpning etter utbygg og renovering i 2004. Barnehagen har gode fasiliteter og et flott uteområde.

Trygghet og miljø

Dyrøy barnehage skal være et sted der barna møter trygghet, utfordringer, venner, humor og lek.  Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og hjem får muligheten til å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker. Vi ønsker at foreldre skal være trygge på at barna har det godt.

Du kan lese mer om barnehagen om hva vi jobber med og våre mål i årsplanen.

Full barnehagedekning

Dyrøy har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. Det oppfordres å søke til hovedopptaket hvis en planlegger oppstart i løpet av påfølgende barnehageår. Det betyr at selv om en ikke planlegger at barnet skal starte før i januar i barnehageåret, så søker en allikevel til hovedopptaket. På den måten kan barnehageåret planlegges på en god måte, til beste for barnet.

Løpende opptak

Kommunestyret har vedtatt løpende opptak, slik at søknader som innkommer ellers i året vil bli behandlet fortløpende innenfor normal saksbehandlingstid, som er tre uker. Det betyr, i samsvar med selve hovedopptaket, at en må søke i god tid før en ønsker at barnet skal begynne i barnehagen. 

Åpningstider

Åpningstider: 07:00 - 16:30.

Barnehagen er stengt uke 29 og 30, på julaften og nyttårsaften. Ellers er barnehagen åpen etter behov mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Avdelingene

Smule:
0-3 årsavdeling med opptil 18 plasser, dvs 9 barn da barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det en pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

Smørøyet:
2-6 årsavdeling med opptil 24 plasser. Antall barn vil variere ut fra alder på barna, men samme regler gjelder om barn under 3 år teller 2 plasser. Her jobber det 2 pedagogisk ledere og 2 fagarbeidere/assistenter.

Plasstyper

 I Dyrøy barnehage tilbyr vi plasser ut fra hele dager:

  • 2 dager (40%)
  • 2/3 dager (50%)
  • 3 dager (60%)
  • 4 dager (80%)
  • 5 dager (100%)

I søknadsskjema (se under fanen Skjema) kan du angi hvor stor plass du ønsker for ditt barn. Du kan bruke samme skjema om du ønsker å endre plasstørrelsen.

Moderasjonsordninger

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% fra barn nr. 2, denne gjelder også hvis man har barn i SFO. For barn nr. 3 ytes det 50% søskenmoderasjon.

Det finnes to moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt: Redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. 

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Les mer om foreldrebetaling hos Utdanningsdirektoratet. Er du i tvil om ordningen, ikke nøl med å ta kontakt med barnehagen.