Booking av hallen

Booking av hallen gjøres her, det må opprettes en konto først. Aktivitet i regi av Brøstadbotn IL er gratis for medlemmer av laget.

Styremedlemmer

Jan-Åge Rydningen - Leder - Representerer Dyrøy kommune
Rakel Jensen - Nestleder - Representerer Dyrøy kommune
Rolf Kastnes - Medlem - Representerer BIL
Jørn Kastnes - Medlem - Representerer BIL
Frode Forsberg - Medlem - Representerer andelshavere

Odd Sørensen - Varamedlem - Representerer BIL