Booking av hallen

Booking av hallen gjøres her, det må opprettes en konto først. Aktivitet i regi av Brøstadbotn IL er gratis for medlemmer av laget.

Styremedlemmer

Arne Aarhus - Leder - Representerer BIL
Rolf Kastnes - Medlem - Representerer BIL
Odd Sørensen - Medlem
Rolf Espenes - Medlem
Frode Forsberg - Medlem - Representerer andelshavere
Kjell-Jostein Lillegård - Medlem - Representerer Dyrøy kommune
Jan-Åge Rydningen - Medlem - Representerer Dyrøy kommune
Rakel Jensen - Varamedlem - Dyrøy kommune