Ergoterapitjenesten kan også kontaktes om det er behov for rådgivning ifht HMS på kommunale arbeidsplasser.

Tjenesten er rettet mot

  • Personer med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Personer med behov for behandling, tilrettelegging, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
  • Kronisk syke og personer med  langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening

Forespørsler om hjelpemidler rettes til ergoterapeuten.