Samarbeid

Vi samarbeider med frivillige lag og foreninger om aktiviteter som fremmer friluftsliv og bruk av vår fantastiske natur. Dyrøy kommune er medlem av Midt-Troms friluftsråd og har en representant i styret der. Fra 2019 er Roger Trondstad valgt inn. Medlemskapet gir oss blant annet mulighet til friluftsskoler, læring i friluft og samarbeid om tilrettelegging av turløyper.
Friluftsrådet har hovedfokus på lavterskel friluftsliv, hverdagsfriluftslivet og bruk av nærnaturen i regionen vår. 

TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering (postkassetrim). Her kan du finne turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål! Tilgjengelig både som nettsted og app.

I Dyrøy finnes flere turer som Fossmoplatået, Femvatnan, Dyrøygommen med mer. 

Utstyr

Frivilligsentralen tilbyr bl.annet leie av slålomutstyr. Ta kontakt her.