er et sjønært industriområde på 95 dekar som ligger 4 km nord for Brøstadbotn, i Kaffeveien.  Området ligger sentralt til i Solbergfjorden, midt i produksjonsområde 10 i en av de største havbruksregionene i nord. Området ble bygd ut i 2022 med 5 dekar byggeklart areal i tilkytning til dypvannskaia. I tillegg er det tilrettelagt ytterligere 4-5 dekar byggeklart område lenger inn på området.

Industriområdet, med ny fylling til venstre og bak i bildet.

For nærmere info – gå inn på lenken: Espenes Industriområde. Her finner man en 3D visning over området som er mulig å dreie, zoome og panorere. Under infoknappen ligger nærmere informasjon om området, samt link til gjeldende reguleringsplan som er vedtatt i 2020.  
Pr i dag har området følgende kapasiteter:

  • Dypvannskai: 45 m kaifront
  • Vannkapasitet: 15 m3/time
  • Strøm: 1 MW i dag, kan utvides til 3 MW
  • Espenesbogen lagerhall 800 m2. Isolert stålhall med vann og strøm med to porter. Kan deles av. 

Areal kan enten leies, kjøpes eller festes.

Ta kontakt med Dyrøy kommune ved: 
Rådgiver plan og næring Frank Moldvik - 91 30 45 46, e-post
Rådmann Tore Uthaug - 40 40 01 25, e-post
Ordfører Kjell-Sverre Myrvoll - 41 02 08 61, e-post

Finnlandsmoan industriområde

Finnlandsmoan industriområde ligger sentralt i Brøstadbotn, bak bensinstasjonen. Det regulerte området er på 75 dekar, og inneholder kommunens fjernvarmesentral med tilhørende flislager. Der ligger også brannstasjonen og grovavfallsplassen som drives av Astafjord Vekst i samarbeid med Senja Avfallsselskap og Dyrøy kommune. 

Finnlandsmoan lagerhall 180 m2 (utleieareal)

Gamle brannstasjonen 100 m2

Det er fortsatt mye ledige arealer for nye industritomter. Ønsker du å vite mer om mulighetene for å etablere virksomhet på industriområdene, ta kontakt med tiltakskonsulent Frank Moldvik tlf 91304546.