Havbruk

I Akvakulturregisteret på Fiskeridirektoratet sine nettsider finner du oversikt over lokaliteter, klarert biomasse, miljøtilstand mv.

Kystsoneplan

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling. Planområdet dekker sjøarealene i 12 kommuner (9).

Link til Kystplanbeskrivelsen , planbestemmelsene og kartdelen