Det er en høy andel av elever i skolepliktig alder som velger å berike livet sitt med deltakelse i kulturskolens tilbud. Kulturskolen er åpen for alle store og små som bor i Dyrøy, - men barn og ungdom prioriteres.

Dyrøy Kulturskole har som målsetting:

  • Å gi barn og ungdom i Dyrøy en planmessig opplæring i musiske uttrykk, - slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet.
  • Å utvikle elevenes kunstneriske ferdigheter og erfaringer
  • Å styrke det lokale musikkliv

Ansatte

Anna Starr Dalgård - Rektor, obo, blokkfløyte, piano og fiolin
Trygve Skipenes Østrem - Elevarkiv, fløyte, gitar/el-bass, sang og keyboard
Åshild Chruickshank -  Musikkbarnehage
Tone Sørensen - Teater

Tilbud

Piano/Keyboard Opptak av elever fra 6-års alder
Fløyte/Obo/Fiolin Opptak av elever fra 8-års alder
Blokkfløyte Opptak av elever fra 6-års alder
Sang Stemmebruk og sangteknikk, fra 10-års alder
Gitar/El-bass Akkord- og visespill, fra 10-års alder
Teater (3. - 10. kl) Har du en skuespiller i magen?
Teatertilbudet har som mål å ha det gøy, bli trygg i en rolle på scenen, improvisasjon, stemmebruk og karakterbygging. Plutselig er du en annen person og ikke deg selv lengre!? Så prøver vi å lage og framføre et skuespill.
Musikkbarnehage Gratis tilbud til alle 5. åringer i kommunen. Sang, rytme, lek, dans og spill

Noen tilbud du synes mangler?

Korttidsprosjekter
Egen søknad og pris kommer i forbindelse med kunngjøring av prosjektperiode.

Når foregår undervisningen?

Undervisningen ved Dyrøy Kulturskole foregår på Elvetun skole. Hovedsakelig gis undervisningen i SFO-tida, event. før/etter skoletid for småtrinnet. Fra 5. klasse tilbys undervisning i rullering (6 ukers rulleringsplan) - noe undervisning må likevel gå på ettermiddagstid. Elevene har vanligvis én undervisningstime á ca 25 minutter i uka. Så langt som mulig skjer undervisningen i grupper på 2-3 elever i undervisningstime á 45 minutter. Kulturskolen har samme skolerute (ferie og fridager) som grunnskolen, undervisningen begynner en uke etter skolestart og skoleåret i kulturskolen har 34 undervisningsuker. Det arbeides kontinuerlig med å styrke tilbudet innenfor andre kulturuttrykk, slik at tilbudet kan fremstå som en helhetlig kulturskole.