Når skal det penger inn på skogfondet?

Når du som skogeier selger tømmer og biobrensel trekker den som kjøper, penger til skogfondet fra oppgjøret og setter pengene inn på skogfondskontoen. 

Ved småsalg av f.eks ved eller material, må skogeier selv rapportere inn salget og foreta innbetaling til skogfondet. Her kan du rapportere om småsalg og direktesalg.

Ved salg av pyntegrønt eller juletrær er det frivillig om deler av beløpet skal settes inn på skogfond konto. 

Ønsker du å betale inn ekstra midler til ditt skogfond kan du gjøre det her. 

Hva kan midlene brukes til?

Skogfondmidlene kan bare brukes til tiltak knyttet il skogeiendommen. 

Eksempel på tiltak kan være: 

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • vedlikehold av skogsbilveg og velteplasser
  • skogbruksplanlegging
  • forsikring av skog
  • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift     
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Flere eksempler på tiltak skogfond kan dekke og ikke dekke finner du her. 

For å finne ut hvor lønnsomt det er å bruke skogfond til en investering kan du bruke Skogkurs sin skogfondskalkulator.

Midler ut av fondet

For å få utbetalt midler fra fondet, må skogeier først sende et refusjonskrav til skogbruksansvarlige i kommunen. Skjemaet finner du her. Refusjonskravet skal først sendes inn etter at tiltaket er gjennomført.

Mer informasjon

For mer informasjon om skogfond og skogfondkonto, se landbruksdirektoratets sider her.