Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Reguleringsplan Espenesbogen

Kommunestyret i Dyrøy vedtok i sak 38/21 ny reguleringsplan for Espenesbogen industriområde. 

Varsel om oppstart av planarbeid:

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Espenesbogen i Dyrøy kommune (PlanID: 5420-2020001).