Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. april:

Pågår: Alle abonnenter bes om å begrense vannforbruket. Siste oppdatering er gitt 12.mai kl.13:30

Reguleringsplaner

Varsel om oppstart av planarbeid:

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Espenesbogen i Dyrøy kommune (PlanID: 5420-2020001).

1