Starte egen virksomhet eller videreutvikle din bedrift?

Det kommunale utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune.

Følgende aktiviteter skal prioriteres

  • Utviklingsprosjekter
  • Samarbeidsprosjekter
  • Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom

Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver.

Søknad til næringsfondet

Søknaddskjema næringsfond må fylles ut og sendes inn. I tillegg må det skrives en enkel forretningsplan der det nærmere fremgår hva det søkes om, samt øvrige opplysninger som har relevans til søknaden. Det er også mulig å sende en henvendelse på e-post til rådgiver plan og næring.

Relevante vedlegg som har betydning for søknaden vedlegges. Dette kan f.eks. være regnskap, budsjett, etc.

Vedtekter til næringsfondet
Vedtak kommunestyret 18.12.18

Leie lokaler til jobb, fritid og arrangement

I vårt bookingsystem finner du oversikt over hva som er ledig og tilgjengelig. Tid bookes her.  
Første gang systemet brukes må det opprettes en bruker. 
Dyrøy kommune har kontorhotell for stedsuavhengig arbeid eller studier. 

Samarbeid

Dyrøy kommune har avtale med Næringshagen Midt-Troms AS, som kan bistå med råd og veiledning innen næringsutvikling. 
Kontaktperson er Åsta Sortland tlf. 99 49 08 13 eller e-post.