Starte egen virksomhet eller videreutvikle din bedrift?

Det kommunale utviklingsfondet skal bidra til å legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Dyrøy kommune.

Følgende aktiviteter skal prioriteres

  • Utviklingsprosjekter
  • Samarbeidsprosjekter
  • Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom

Det kan ikke gis tilskudd til gjeldssanering, driftstilskudd, ordinære kommunale oppgaver.

Søknad til næringsfondet

Søknadskjema næringsfond må fylles ut og sendes inn. I tillegg må det skrives en enkel forretningsplan der det nærmere fremgår hva det søkes om, samt øvrige opplysninger som har relevans til søknaden. Det er også mulig å sende en henvendelse på e-post til rådgiver plan og næring.

Relevante vedlegg som har betydning for søknaden vedlegges. Dette kan f.eks. være regnskap, budsjett, etc.

Vedtekter til næringsfondet
Vedtak kommunestyret 18.12.18

Reiseliv og reiselivsutvikling

Dyrøy kommune har fra 2016 vært knyttet til Senjaregionen i reiselivsutvikling og kommunen og VOX Dyrøy arbeider aktivt for å tilrettelegge for vekst og utvikling i reiselivsnæringa. 

Fra 2023 er Dyrøy sammen med Senja kommune sertifisert som bærekraftig reisemål.

I sommersesongen er PRIX og Nordavindshagen lokale service- og infopunkt i samarbeid med Visit Senja Region. 

Vi har etter hvert fått en betydelig og stadig voksende besøksnæring, med tre større reiselivsanlegg, to campingplasser for caravanfolket - og en gryende gårdsturisme. Totalt har vi over 75 sengeplasser i overnattingsbedriftene.

Dyrøy er også en av de største hytte/fritidsboligkommunene i Troms med over 450 hytter/fritidsboliger og mange er de som tilbringer dyrebar ferie og fritid i Dyrøy.

Besøk Visit Senja for informasjon og mulighet for booking av overnatting og aktiviteter i Dyrøy og Senja. 

Dyrøy kommune vedtok i 2021 en felles Masterplan for Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål. Visjonen er at reiselivet skal bidra til lokal verdiskaping og gode lokalsamfunn innenfor en forsvarlig ramme. I forbindelse med dette og oppfølging av masterplanen er det utarbeidet en egen handlingsplan.

Leie lokaler til møter og arrangementer

I vårt bookingsystem finner du oversikt over hva som er ledig og tilgjengelig. Tid bookes her.  
Første gang systemet brukes må det opprettes en bruker. 
Gjelder for leie av kommunehuset, Nordavindshagen og kontorhotellet i Dyrøy Utleiebygg. 

Samarbeid

Dyrøy kommune har avtale med Næringshagen Midt-Troms AS, som kan bistå med råd og veiledning innen næringsutvikling. 
Kontaktperson er Kjetil Strokkenes,  tlf. 986 05 961 eller mailto:kjetil.strokkenes@midt-tromsnh.no.