Arbeidet omfatter forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning. Det er fokus på at personer med rus og psykiske helseutfordringer i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv.

Tjenesten har samarbeid med øvrige helsetjenester, skole, Nav, politi og friskliv.

Tjenesten gir også hjelp til andre deler av livet som kan være vanskelig. For eksempel økonomi, arbeid, meningsfull fritid, fysiske sykdommer, tannlegetjenester, oppfølging i bolig mm.

Tjenesten kan benyttes av barn og voksne. 

Kontortid

Mandag - fredag 08.00 – 15.30

Tirsdag 12.30 – 20.00 (kafe på Aktivitetshuset fra kl 17.00 – 19.00)

Hvordan søke om tjeneste?

For personer med langvarige helseutfordringer, er det naturlig å søke om individuell hjelp. I slike tilfeller fattes det individuelle vedtak. Se skjema lengre ned for søknad.