Avtroppet VOX-styre:

f.v: Tore Uthaug (observatør), Stig Stokkland (programleder), Tone Pettersen (styremedlem), Frank Moldvik (observatør), Marit Espenes (styreleder), Kjell-Sverre Myrvoll (styremedlem), Kenneth Karlsen (styremedlem), Kristian Figenschou (observatør Troms fylkeskommune), Trond Dekko Andersen (observatør Innovasjon Norge, erstattet av Robert Karlsen fra 2022).

Gjennom de 6 omstillingsårene har VOX til sammen tildelt 17,7 millioner kroner til over 200 prosjekter i næringslivet og kommunen. Disse hadde en total kostnadsramme på nesten 47 millioner kroner. Ved programavslutningen er det fortsatt mange prosjekter som har fått støtte fra VOX, og de vil bli fulgt opp av Dyrøy kommune. 

Her er noen av resultatene etter 6 år:

Næringslivet har rapportert inn 53 årsverk brutto etter 6 år. VOX har gitt tilskudd eller veiledning til 39 nyetableringer. Vi har fått flere generasjonsskifter i landbruket og næringslivet for øvrig. Spesielt gledelig er det å se mange unge næringsaktører med ambisjoner og stor gjennomføringskraft. Vi har fått frisør, byggevarebutikk, "minihotell", elektroinstallatør, jordbærprodusent, bo og omsorgstilbud - og flere andre nye bransjer som ikke var her tidligere. Reiselivsnæringa utvides stadig og snart har vi 100 overnattingsplasser i kommunen. Dyrøy er blitt sertifisert som "bærekraftig reisemål" og 6 bedrifter er så langt miljøsertifisert! Ved avslutning av omstillingsperioden er det i gang mange satsinger i næringslivet som kan gi effekter på lengre sikt. 

Tilretteleggende forprosjekter i regi av kommunen har bidratt til å utløse store investeringer i sentrum, utvidelse og planlagte etableringer på Espenes industriområde og økt boligsatsing. 

Foruten koronaperioden som var svært krevende for mange av våre bedrifter, er befolkningsutviklingen og krevende rekruttering til arbeids- og samfunnslivet den største utfordringen framover. 

Vi har hatt et par år med stabilisering og bittelitt vekst i folketallet, og det må jobbes hardt  hver dag med fokus på bo- og arbeidsattraktivitet. 

Næringsvennlig kommune: I 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot næringsliv, administrasjon og kommunepolitikerne. Denne gjentas nå i etterkant for å se hvordan Dyrøy kommune nå oppfattes som tilrettelegger for næringslivet sammenlignet med da. Rapporten herfra vil foreligge til våren og presenteres i et sluttseminar for VOX