Enhet Samfunnsutvikling og infrastruktur har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder landbruket. Enheten har videre ansvaret for viltforvaltning herunder elgforvaltning og avholdelse av jegerprøveeksamen.