Brevet tar for seg viktige regler for gjerder i utmark, muligheten til økonomisk støtte og hvordan jordskifteretten kan bidra der grunnereiere ikke blir enige.

Link til brevet