Legekontoret i Dyrøy vil holde stengt i perioden 1. juli til 1. september

Da vil vi gjennomføre renovering og ombygging ved legekontoret. I dette inngår:

 • Flytting av Fysioterapeut til gamle NAV - kontorer
 • Opprettelse av eget undersøkelsesrom som brukes ved mistanke om smitte.
 • Eget avlukke i resepsjonen for å ivareta konfidensialitet for pasientene.
 • Ombygging av legekontor – 1 kontor og laboratoriet for å tilfredsstille hygienekrav.
 • Sette inn ny innredning i laboratoriet
 • Modifisere skadestuen med lukkede skap og ny benk.

Personell

Ansettelse av hjelpepersonell er gjort, de er nå under opplæring i Salangen.
Dyrøy kommune har fått tildelt turnuslege fra 1. september. Arbeidet med å rekruttere leger pågår fortsatt.

Hva med din legetjeneste?

Det er fritt fastlegevalg i Norge.
Du beholder din fastlege inntil du gjør et aktivt valg om endring.

Hvordan bytte fastlege til Astafjordlegen avdeling Dyrøy

 • Dette kan gjøres fra 1.7.21.
 • Gå inn på Helse Norge.
 • Logg på.
 • Velg Salangen kommune.
 • For å velge lege som vil ha kontorsted i Dyrøy må man velge «Liste uten fastlege». Vær obs på at man må velge den listen som har totalt 599 plasser. Dette er den listen som vil være lokalisert i Dyrøy. Så snart lege er tilsatt vil navnet fremkomme, og de som har valgt denne listen få beskjed.

Tilsynslege ved Dyrøy omsorgssenter

Under ombyggingsfasen vil tilsynslegefunksjonen ved sykehjemmet dekkes av ukentlige visitter med lege fra Astafjordlegen.

Daglegevakt

Daglegevakt ivaretas av Astafjordlegen for innbyggerne i kommunene samt besøkende.

Interkommunal legevakt

Legevakt på kveld, natt, helg og høytid tas hånd om av Bardu interkommunale legevakt.

Kontaktinformasjon:

 • Sentralbord: 77 17 40 00, tilvalg avdeling Salangen (1)
 • Ved henvendelser som ikke kan vente, ring tlf.: 77 17 16 00 (gjelder kun i legekontorets åpningstid)
 • Ved livstruende tilstander og behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring: 113

Generelle åpningstider:

 • Ekspedisjon: 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00. Gjelder alle dager unntatt torsdager i oddetallsuke, da er det begrenset til 13.00 - 15.00 grunnet veiledning.
 • Telefontid: 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.30. Gjelder alle dager unntatt torsdager i oddetallsuke, da er det begrenset til 13.00 - 14.30 grunnet veiledning

Du kan velge mellom tre betalingsløsninger:

 • Betalingsautomat på legekontoret.
 • Betaling på mobil. - For at du skal kunne betale via mobil må du gi beskjed til ekspedisjonen ved legekontoret slik at de får lagt dette inn i vårt system.
  Du vil motta en SMS med betalingslenke og kode (fire siffer) i etterkant av konsultasjonen eller e-konsultasjonen. Betalingsfrist på sms er 24 timer.
 • Betaling på faktura.

Dersom du ikke betaler sms innen 24 timer, eller ikke betaler på automat, vil du få en faktura i posten. Fakturagebyr vil tilkomme.

NB! Vi gjør også oppmerksom på at E-konsultasjoner har samme pris som andre legebesøk/konsultasjoner.