Valgresultatene 2023

Endelig valgresultat er klart etter opptelling for Dyrøy kommune til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023.

Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2023

Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2023

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. 
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Fra i dag kan du undersøke om du står i manntallet i Dyrøy som er lagt ut til ettersyn på kommunehuset.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni. 
Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til: Valgstyret i Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

 

Søknad om innføring 
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt.

Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger, og skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (11. september kl. 17.00).

Søknad om innføring i manntallet i Dyrøy kommune kan sendes til Valgstyret i Dyrøy, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Tidligstemming fra 1. Juli

Tidligstemmegivning foregår på kommunehuset i perioden 1. juli til 9. august, stemmer kan avgis i tidsrommet 09:00 til 14:30

 

Ordningen med tidligstemmegivning er for velgere som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forshåndsstemmeperioden (10. august til 8. septemer) eller på valgdagen (11. septemer)

For deg som tidligstemmer benyttes det en generell stemmeseddel da de ordinære leveres til forhåndsstemmeperioden, dette medfører at velgeren ikke kan endre på stemmeseddelen eller gi "slengere" ved tidligstemming. 

Du må ha med legitimasjon

Forhåndsstemming fra 10 august

I perioden 10. august til 8. September kan du forhåndsstemme ved kommunehuset i Dyrøy. Klokkeslett for forhåndsstemming vil være 09:00 - 14:30

Nordavindshagen vil være åpen for forhåndsstemming lørdag 2. september kl10:00 - 14:00

Forhåndsstemming ved institusjon

Forhåndsstemming på institusjon foregår på Dyrøy omsorgssenter 6. september kl 10:00 - 12:00

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme)

Ambulerende stemmegivning foregår i perioden 4. til 7. september etter søknad

Lokaler og åpningstider valgdagen

Valgtinget i Dyrøy kommune avholdes i Arvid Hanssen-huset, Nordavindsgagen og har følgende åpningstider:

 • Søndag 10. september kl 15:00 - 19:00
 • Mandag 11. september kl 11:00 - 19:00

Digitalt valgkort

Du vil få tilsendt digitalt valgkort, at du mottar valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet til valglokalet går det raskere å registrere din stemme. 

Som velger vil du få en sms med lenke til valgkortet (digipost/e-boks). Om du ikke har en digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsidene til valgdirektoratet. 

 

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har bekreftet kontaktinformasjonen din de siste 18. mnd. vil du motta valgkortet i papirform per post. 

Legitimasjon

Valgloven sier at alle som skal avgi stemme må legimetere seg, med mindre de er kjent for stemmemottakeren. Dette er for å sikre at valget gjennomføres slik det skal og at prinsippet "en velger - en stemme" blir fulgt, samt at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

 

Gyldig legetimasjon vil være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Annen legitimasjon kan og godkjennes, kravene er at legitimasjonen inneholder:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bilde av deg

Godkjente listeforslag til valg 2023

Valgstyret i Dyrøy kommune behandlet 24. mai listeforslagene til kommunestyrevalget 2023.

Følgende valglister er godkjent:

 • Arbeiderpartiets listeforslag
 • Fremskrittspartiets listeforslag
 • Høyres listeforslag
 • Senterpartiets listeforslag
 • Sosialistisk venstrepartis listeforslag

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater

 

I henhold til valgloven §6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. 

 

Klagefrist vil derfor være 31. mai. 2023 Kl12:00

Klagen sendes valgstyret i Dyrøy kommune:

Postadresse: Valgstyret i Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Epost: Postmottak@dyroy.kommune.no 

Valgstyret i Dyrøy

 1. Marit Alvig Espenes, leder (AP)
 2. Rakel Jensen, nestleder (H)
 3. Erling Bratsberg (AP)
 4. Kjell Sverre Myrvoll (SP)
 5. Kine Mari Bertheussen (SP)