Hovedreglement

Hovedreglementet er et viktig redskap i forvaltningen av Dyrøy kommune, og omhandler alle lovpålagte og politiske utvalg med sammensetning og arbeidsoppgaver. Videre finner man møtereglement for styrer og utvalg. 
Hovedreglement Dyrøy kommune, vedtatt 11.10.18.

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet omhandler delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett. Kommuneloven gir stor adgang til delegering men også begrensninger. I korthet går reglementet ut på at kommunestyret delegerer sin myndighet, enten til formannskap, ordfører, faste utvalg, rådmannen eller andre. Disse kan igjen delegere sin myndighet videre. Dette er beskrevet i reglementet. Reglementet er revidert i kommunestyremøte og gjeldende fra 11.10.18.
Delegeringsreglement Dyrøy kommune