Medlemmer

Per Gunnar Cruikshank - (leder)
Anne Larsen (nestleder)
Knut Arne Johansen
Vigdis Sæbbe
Rune Gabrielsen

Varamedlemmer

Jørgen Johansen
Barbro Storvoll
Rune Sæbbe