Medlemmer

Marit Alvig Espenes - AP (ordfører)
Rakel Jensen - H (varaordfører)
Erling Bratsberg - AP
Kjell Sverre Myrvoll - SP
Kine Mari Bertheussen - SP

Varamedlemmer

AP/FRP/H:

Kent Bjørnar Hansen
Tone Sørensen
Terje Johansen
Trine Nygård
Halftan Sætherskar

SP/U:

Kjell-Jostein Lillegård - Partiuavhengig
Anita Sæbbe Haraldsvik - SP
Håkon-Inge Hanssen - SP

Administrasjonsutvalget

Formannskapets medlemmer

Representanter fra arbeidstakersiden i ADM:

Kine Svendsen, Delta (personlig vara Leif H. Jenssen, Delta)
Irene K. Pettersen, Fagforbundet (personlig vara Jan Åge Rydningen, Utdanningsforbundet)