Markus Haraldsvik.jpg

Innspill fra innbyggere er tatt inn i sentrumsplanen 

Nordavind Utvikling AS har hatt prosessledelsen i forprosjektet til sentrumsplanen.
Medvirkning i sentrumsplanarbeidet startet med folkemøte i februar 2020 der nærmere 80 deltok. Allerede da startet arbeidet med involvering og innspill.

Medvirkning har ført til endringer. 172 skriftlige innspill er kommet inn. Gå inn i sentrumsplanen (trykk på lenka her), så vil du kanskje finne endringer. Sentralt er det for eksempel at 6 nye tiltak er tatt inn i planen som er direkte innspill fra befolkningen.

  • - Idrettsparken del 2 med klatreområde/ bål/ grill/ lek
  • - Nordavindshagen med amfi og opplevelser/vekster tilknyttet Arvid Hanssens diktning
  • - Frisbeegolf-aktivitetsløype i sentrum
  • - Realfagsløype i sentrum med QR koder
  • - Litteratursti i sentrum
  • - Offentlig tilgjengelig toalett
  • - integreres i eksisterende bebyggelse

Vedtatt i Dyrøy kommunestyre 10.12.2020

Dyrøy kommunestyret vedtok enstemmig sentrumsplanen for Brøstadbotn med de 13 tiltakene som ligger inne. Ungdomsrådet brukte talerstolen og ba om endringer i rekkefølge på tiltak 3 og 4, dvs Skogsmøteplassen med grillhytte (blir tiltak 3) og Elveparken lekeplass (blir tiltak 4).

Det var enighet om at tiltak 1 (Miljøgata) og tiltak 2 (Oppgradering av torg med utescene og amfi) prioriteres, samtidig som en jobber parallelt med realisering av de andre tiltakene, i takt med at det oppnås finansiering.

Slik er vedtaket:

  1. Kommunestyret gir sin tilslutning til framlagte forslag til ny sentrumsplan for Dyrøy kommune.
  2. Tiltak 1 – «Miljøgata», og tiltak 2 – «Oppgradering av torg med utescene og amfi» prioriteres i rådmannens oppfølging av sentrumsplanen.
  3. Det arbeides parallelt med de øvrige tiltakene i planen, slik at andre tiltak på prioriteringslisten kan gjennomføres underveis, i takt med at det oppnås finansiering.

Vil du lese hele saka (105/2020) til kommunestyret 10.12.2020, trykk her.