Ragnhild_distriktssenteret
Ragnhild Godal fra Distriktssenteret

Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser? Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy? Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i? Hvordan kan frivilligheten blomstre? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i møtet.

Dyrøy befinner seg i en region der det skjer mye positivt, og kommunen opplever nå økende aktivitet i næringslivet. Det gjennomføres store prosjekter med vannverksutbygging, sykehjemsutbygging og det jobbes aktivt med å tilrettelegge for arbeidsplasser og attraktivitet gjennom omstillingsprogrammet. Samtidig har vi har mange utfordringer som er typisk for mange små samfunn, med nedgang i folketallet, et vanskelig boligmarked og få private arbeidsplasser. Hvordan kan kommunen sammen med innbyggerne og næringslivet utnytte mulighetene og møte utfordringene i tiden framover?

Ragnhild Godal og Bjørn Richard Jensen fra Distriktssenteret har ansvar for å gjennomføre møtet. Distriktssenteret jobber for å styrke kommuner og regioner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. De jobber med steds- og lokalsamfunnsutvikling over hele landet og har mange eksempler på hvordan andre kommuner/ lokalsamfunn har tatt gode grep om stedsutvikling, rekruttering, sentrumsutvikling, boligutvikling osv. Dette får vi høre mer om på møtet før det blir gruppearbeid og diskusjon om viktige spørsmål om hvordan vi sammen kan bidra til et Dyrøy-samfunn som er bra å vokse opp i, å jobbe i, drive næring i og trives i.

Ragnhild og Bjørn Richard skal tidligere samme dagen holde et innlegg i kommunestyret og fredagen etter skal de møte administrasjonen. Kommunen skal rullere kommuneplanens samfunnsdel i det første året etter nytt kommunestyre. Disse møtene utgjør starten på dette arbeidet, og innspill som kommer i møtet tas med videre. Møt opp og gi ditt bidrag! Kommer du?