Ungdomsskolelever gir innspill.jpgNærmere 150 personer i vår kommune har i løpet av 4 dager på årets Dyrøyseminar vært med på arbeidsverksteder om sentrumsplanen i Dyrøy.

Gjennom 9 arbeidsverksteder har befolkningen i Dyrøy blitt kjent med konseptskissene fra arkitektene, og alle gruppene har gitt innspill. I vedlegget her PDF document ODT document kan du lese alle innspillene.

 

Medvirkning i sentrumsplan

Medvirkning skjer i tre faser. Den første fasen er gjennomført med møter for mange aktører fra juli – september. Den andre fasen har vært under årets Dyrøyseminar. Nå jobber arkitektene Sigrid Rasmussen og Hanne Skeltved, Asplan Viak AS, med å ta innspill inn i en ajourført sentrumsplan.

Den tredje fasen til medvirkning vil være om ca. 1 uke. Da vil alle borgere som ønsker det, kunne gi de siste innspillene digitalt. I praksis betyr det at sentrumsplanen legges ut på kommunenes nettside. Du kan da trykke på en lenke og får dermed sett planen via et verktøy som heter Storymaps. Der vil du se konseptskissene, bilder mv og i tillegg vil det være mulig å skrive inn konkrete forslag.

En endelig plan med tiltak vil være klar til behandling i kommunestyret 10. desember i år.

Biblioteket i Dyrøy har flere datamaskiner. Når biblioteket er åpent, kan innbyggere få hjelp til å gå inn for både å se planene for sentrum og også hvordan de kan gi innspill.