I henhold til kommunelovens §14-3 legger Dyrøy kommune ut økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 og formannskapets innstilling, til offentlig høring på kommunens hjemmeside, på rådhuset og i biblioteket og Nordavindshagen i tiden 23.11.2022 frem til 07.12.2022.

Dyrøy kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 8. desember 2022, og høringsfrist er innen 07.12.2022.

Foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til vedtak i egne saker, men vedlegges også her.  

Uttalelser

Eventuelle uttalelser sendes til Dyrøy kommune på epost til adressen: postmottak@dyroy.kommune.no
Uttalelser må sendes innen 7. desember 2022, og merkes "Budsjett 2023".

Vedlegg/dokumenter: