Dette er verdifulle innspill vi ønsker å dele med dere. Møtet ble ledet av Distriktssenteret og var svært godt besøkt. Kommunen skal bruke alle innspillene i sitt arbeid med ny samfunnsplan og arbeid med videre sentrumsutvikling.

Det som følger under er svar etter gruppearbeid, der forsamlingen ble utfordret til å besvare flere spørsmål.

 1. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for flere arbeidsplasser?
 2. Hvordan tilrettelegge for at flere unge bosetter seg i Dyrøy?
 3. Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i?
 4. Hvordan kan frivilligheten blomstre?

Vi presenterer spørsmål og svar etter tur her på hjemmesida vår.

Spørsmål: Hvordan skape et sentrum i Brøstadbotn som er godt å ferdes i?

 • Lysdekorasjoner i mørketida (lys-trær etc.)
 • Sørge for asfalterte veier (nyasfaltering)
 • Bestemme hvor sentrum skal være og hvordan det skal se ut/inneholde
 • Godt vedlikehold – idrettsanlegg
 • Gode samlingsplasser, kafé/pub
 • Torg med lekeplass
 • Åpen kafé, pub
 • Plass å spise middag
 • Butikk og boliger
 • Aktiviteter som quiz, spillekveld
 • Få ferdig sentrumsbygget med leiligheter og butikker, med atrium: uteplass med (ute)aktiviteter for store og små.
 • Fleksibel kafédrift – dag/kveld
 • Amfi for opptreden, markedsboder, bord og benker for en hvil og prat
 • Sentrumsnære tomter med utsikt
 • Mindre parkering i sentrum
 • Park, bort med busker og kratt
 • Forskjønne bygg (utleiebygget f.eks.)
 • Etablere velforening (hagelaget kan være delaktig)
 • Bruke landskapsarkitekter når sentrum skal utvikles
 • Fine grøntarealer
 • Utvide sentrum, større område
 • Uteplass med tak og varme
 • «Sentrumsstua» - bygg med ulike deler (kafé, butikk o.l. + uteaktiviteter (klatrevegg o.l.). Egen ungdomsdel
 • Ryddig, rent og grønt
 • Hyggelige møtesteder, vi må ha steder å treffes
 • Krever en god sentrumsplan
 • Lokaler med folk/næringsliv i
 • Frisk arkitektur (mer farger og estetisk)
 • Noe må være åpent på ettermiddager
 • Nye og bedre næringslokaler
 • Flere aktivitetstilbud
 • Sentrumsboliger
 • Sosiale tilstelninger
 • Samlingsplasser for ALLE
 • MERE rusbekjempelse og aktivt politi
 • MYLDRENDE folkeliv – kafé, lekeplass
 • Holde ved like / ryddig / pent / rent
 • Estetisk – planter – lys
 • Handel – kvalitet
 • Knytte sentrum sammen til en helhet
 • SENTRUMSPLAN
 • Gjøre det attraktivt, benker, blomster, trær, handel, lokaler, tak å sitte under
 • Oppvarmet fortau – returvannet
 • Innbydende lokaler
 • Ikke bruke de siste urørte områdene til tull
 • Bedre planlegging
 • Estetikk – gode planløsninger
 • Lekeplasser, parkanlegg
 • Benker, belysning
 • Kafé
 • Strø om vinteren
 • Treningssenter
 • Butikker
 • Sykkelpark
 • Planter
 • Fokus folkehelse
 • Tilrettelagte boliger – til ulike livsfaser
 • Levende sentrum – for folk
 • Grillsted
 • Flytte sentrum – på sikt nærmere havet
 • Overnattingssted/gjestehus/pub
 • «Hjem for en 50-lapp»
 • Kollektivtransport og nattbuss.

Lenke til sak: https://www.dyroy.kommune.no/dyroey-om-20-aar-folkemoetet-27-feb.6292454-517228.html