I starten av møtet fikk deltakerne beskrive Dyrøy om 20 år. Av de 49 som svarte var det 9 pessimistiske besvarelser og 40 som gjennomgående hadde et optimistisk syn på Dyrøy i 2040. 

Blant de optimistiske er trua på økt tilflytting blant unge, gode kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg), flere arbeidsplasser, levende sentrum og blomstrende frivillighet de punktene som går igjen flest ganger. Et eks:

  • Et blomstrende, trivelig, integrerende samfunn
  • Hvor tidligere og eksisterende næringer stimulerer til nye satsinger
  • Hvor nye tilflyttere kommer og trives
  • Hvor helt nye næringer oppstår

Blant de pessimistiske går forventninger som kommunesammenslåing, færre innbyggere, færre arbeidsplasser igjen. Flere fritidsboliger og tomme hus. En av deltakerne tror til og med at vi mister butikken. Et eks:

  • Ka heite kommunen? Ikke egen
  • Uten skole?
  • Uten kommunehus
  • For det meste feriehus

I vedlegget kan du lese alle 49 svarene.