Du finner mer informasjon om temaet på dinutvei.no.

Filmen er produsert av NKVTS/dinutvei.no

Link til video: https://dinutvei.no/film/det-finnes-hjelp/