Neste høst er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet.

Menighetsrådet møtes ca 6 ganger pr år, og soknepresten er medlem, i tillegg til 6 valgte medlemmer.

I vår menighet er vi særlig opptatt av disse sakene:

  • Ivaretakelse av kirkebygg og gravlunder
  • Legge til rette for et aktivt menighetsarbeid
  • Rekruttering av barn og unge

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Vil du være med på laget?

Kontakt kirkeverge Anne Lise Skadal på 938 46 719 om du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg.

Frist for supplerende nominasjon 15.5. kl. 12.00.