Tirsdag

Arrangerte Dyrøy kommune sammen med kompetanseregion indre Midt Troms for barnehag skole og PPT og laget rundt (v/ Tove Fedje) - fagdag med fokus på felles kompetanseheving og samarbeid. Til stede var skole, barnehage, SFO, PPT, NAV, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysioterapeut, kultur med ungdomsklubb og kulturskole samt representanter fra frivilligheten; Brøstadbotn idrettslag.

Oddbjørn Løndal, fra RKBU Nord (regionalt kompetansesenter for barn og unge) og Jon Halvdan Lenning, Mobbeombudet i Troms og Finnmark gav oss mye god lærdom gjennom forelesninger som ble forsterket av gruppediskusjoner og refleksjoner.

Mandag, tirsdag og onsdag

Hadde Dyrøy frivilligsentral "Friluftskole for Dyrøy og Sørreisa" hvor barna gjennomførte tur til Dagsturhytta på Furøya, orientering med kart, førstehjelpskurs med Dyrøy Røde kors og Målselv Røde Kors, padling og siste dag gikk til Polar Park for å lære mer om dyr som lever i området vårt.

Torsdag

Læring i friluft med Tonje i Midt-Troms friluftsråd. Her fikk lærere/ansatte ved Elvetun skole øve på læring i friluft for å kunne gi varierte, motiverende og gode læringsmuligheter med tilpassa opplegg.

Barnehagen er åpen etter sommerferien og i neste uke starter skolen, kulturskolen og ungdomsklubben opp for fullt. Det frivillige er åpent hele året.

Vi bygger et godt lag for barn og unge i Dyrøy.

God helg til alle sammen🔆