• Tom forteller og leser fra boka Diamantgåsa
  • Trine Strand synger
  • Intervju med Venjaværinger: Harold Holtermann (prest), Berit Nikolaisen (bibliotekar) og Tom Tiller (professor og forfatter). Dyrøy før og nå.
  • Lokalhistoriske navn. Vi har mange spesielle navn i Dyrøy. Hvor kommer de fra?
  • Kaffe og noe å bite i.

 

intervju med tre Venjaværinger.png