Noen punkter vi ønsker å snakke om:

 • Organisering, tilskudd og søkeprosesser, hva trenger dere?
 • Status innen helse og omsorgssektoren. 
 • Prosjekt Sårbare eldre.
 • Sentrumsutvikling, hva skjer nå!
 • Samarbeid med lag og foreninger.
 • SommerDyrøy 2021 – SommerArtig – for små og store.
  • Det er mye på gang!
  • Hvilke planer har lag og foreninger for 2021?
  • Kan vi sammen lage en digital folder?

På grunn av smittevern ønsker vi at det kommer en person fra hvert lag/forening.

Påmelding til Trine Strand på Kultur og fritid
Telefon: 920 47522. Mail: trine.strand@dyroy.kommune.no
 

Velkommen til møte torsdag 22 april kl 19:00 i Nordavindshagen.