Når sender kommunen ut informasjon via Varsling 24?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Hvordan finner vi deg?

For at vi skal kunne nå ut til alle ber vi deg som privatperson og bedrift å lese denne saken: 
Kundeinfo - Varsling 24

Det kan være behov for både privatpersoner og bedrifter å gjøre endringer. 

Vi vil om kort tid sende ut en sms til deg om at vi har tatt i bruk Varsling 24. 
Vi gjør oppmerksom på at dette er sms'er som i utgangspunktet ikke kan besvares.