Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med elgforskningsprosjektet som er under oppstart i Troms gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette er planlagt å foregå i løpet av en ukes tid i perioden 1. februar-31. mars 2024.

Prosjektet går i samarbeid med de involvert kommunene, og har bl.a. som formål å undersøke elgens kalveproduksjon og dødelighet, trekkmønster og områdebruk i regionen i dag, sammenlignet med tidligere elgprosjekt i regionen , samt pågående elgprosjekt andre steder i landet.

Mer informasjon vil bli lagt ut på en egen prosjektnettside etter hvert som prosjektet skrider fram. De merkete elgenes bevegelser vil uavhengig av dette kunne følges på «dyreposisjoner.no» og her ligger også posisjoner fra elgmerkeprosjekt som har gått i regionen tidligere.

 

Arbeidet i 2024 er primært planlagt å foregå i kommunene Bardu og Målselv, men vil også kunne foregå i  Balsfjord, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Senja og Sørreisa.

Vi ber om at grunneiere som ikke ønsker at helikopter skal lande på sine eiendommer gir oss skriftlig beskjed før 01.02.24, men gjerne så snart som mulig.

Kart inntegnet eiendommen og/eller gårds- og bruksnummer må oppgis/vedlegges.

 

Norsk institutt for naturforskning

morten.heim@nina.no

v/ Morten Heim

Postboks 5685 Torgard

7485 Trondheim

 

For faglige spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Christer M. Rolandsen, christer.rolandsen@nina.no