Hvis du opplever at det er luft i rørene anbefaler vi å tappe på laveste punkt i huset. 

Vi takker våre abonnenter for tålmodigheten.

 

Oppdatering kl. 12:00, 30.03.24: 

Det er usikkert hvor lang tid det tar å få utbedret lekkasjen. 

Forbruksvann kan hentes på Trekløverhuset fram til kl 16.

 

Oppdatering kl. 09:00, 30.03.24: 

Det har oppstått en større vannlekkasje på Dyrøya som gjør at alle våre abonnenter fra Langhamn og sørover på øya dessverre er uten vann.

Lekkasjen er lokalisert, men det er uvisst hvor lang tid det tar å utbedre den. 

Vi beklager ulempene dette fører til for våre abonnenter.