Kommunestyrets vedtak av 19.05.2020 valg av meddommere er lagt ut til alminnelig ettersyn på Dyrøy kommunehus og på kommunens hjemmeside. Evt. Merknader må være i hende innen 12. juni 2020.

Dette gjelder meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, Senja tingrett, Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Valgperioden er 01.01.2021-31.12.2024. Endelig valg foretas av kommunestyret 18. juni 2020.

Krav til den som skal velges er nedfelt i Domstolloven §§70-72.

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 12. juni 2020 til

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn

Eller pr. epost til postmottak@dyroy.kommune.no

 

Meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024:

Sverre Bergheim

Helene Sætherskar

Meddommere til Senja tingrett 2021-2024:

Pål Kristiansen

Anita S. Haraldsvik 

Berit Nikolaisen 

Tone Sørensen

Meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 2021-2024:

Berit Jakobsen

Dag Agnar Solbakk

Dyrøy kommune har fortsatt ledig totalt 6 plasser som meddommer til Senja tingrett – 2 menn og 4 kvinner. Interesserte bes melde sin interesse før kommunestyret møte 18. juni 2020. (Frist for oppnevnelse av meddommere er 01.07.2020.)