Vaksineringer blir fortløpende lagt inn på Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Her kan dere følge med på statistikken også i vår kommune. Vi mottar fortsatt kun Comirnaty vaksine (Pfizer). De som er under 65 år uten underliggende sykdommer, vil revaksineres med dose 2 etter 12 uker.

Kriterier for plassering i plassering i prioriteringsgrupper finner dere her.

Informasjon om Comirnaty (Pfizer) vaksinen finner dere her

Vaksineringsplan for uke 21 (24.mai – 30.mai)
For uke 21 mottar vi 36 vaksinedoser. Alle disse vil brukes til 2.doser.

Vaksineringsplan for uke 22 (31.mai – 6. juni)
For uke 22 mottar vi 60 doser, 40 går til 2.dose og 20 av disse vil være 1. doser. De fleste født i 1956 får vaksine i uke 22 og vi vil bli ferdige med de da. Vi starter også så vidt med de i aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer.

For å sette deg på venteliste, benyttes lenken som er under «Vaksinering i Dyrøy» på hjemmesiden. http://timebestilling.remin.no/dyroy (Åpnes i Chrome, det kreves bank-id for å logge inn).

Dersom du er i risikogruppen med høy risiko for alvorlig forløp, i alderen 18-64 (se prioriteringsgruppe 4), og ennå ikke er kontaktet, ber vi deg ta kontakt med kommunen. Øvrige, som kun prioriteres etter alder i gruppen 65-74, vil bli kontaktet. Responderes det ikke på SMS, vil det tas kontakt telefonisk.

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549