Kriterier for plassering i plassering i prioriteringsgrupper finner dere her.

Informasjon om Comirnaty vaksinen finner dere her.

Vaksineringsplan for uke 16 (19-23. april)

Det vil bli gitt tilbud til aldersgruppen 65-74 år, og samtidig til personer mellom 18 og 64 som har høy risiko for alvorlig forløp. Totalt 36 vaksinedoser.

Vaksineringsplan for uke 17 (26-30. april)

Det vil bli gitt tilbud til aldersgruppen 65-74 år, og samtidig til personer mellom 18 og 64 som har høy risiko for alvorlig forløp. Totalt 42 vaksinedoser.

Dersom du er i risikogruppen med høy risiko for alvorlig forløp, i alderen 18-64 år (se prioriteringsgruppe 4), og ennå ikke er kontaktet, ber vi deg ta kontakt med fastlegen som må melde prioritering til kommunen. Øvrige, som kun prioriteres etter alder i gruppen 65-74, vil få innkalling pr. sms dersom du enten har registrert deg elektronisk eller fått spørsmål pr. telefon om du ønsker vaksine.

Kontaktinformasjon:
Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549