Intervallet mellom første og andre dose ved vaksinasjon av friske personer uten særskilte risikotilstander er i utgangspunktet fastsatt til 12 uker.

Dersom vi ikke fyller opp timene med 1. doser, vil vi ta kontakt med de som har ventet lengst med 2. dose for å gi tilbud om time for vaksinasjon tidligere. Dette vil gjelde allerede fra uke 32.

Vaksinasjoner i uke 32: 42 doser.
Sted: Helsestasjonen i Dyrøy.

Vaksinasjonsstatus Dyrøy kommune pr 5.8.21:

Totalt antall innbyggere over 18 år: 904
Antall innbyggere som har fått 1. dose: 793
Antall innbyggere som har fått 2. dose: 451