Innmelding av vaksiner blir fortløpende lagt inn på Sysvak (Nasjonalt vaksinasjonsregister). Her kan dere følge med på statistikken også i vår kommune. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/#kommunerantall-vaksinerte

Vi vil i uke 9 og i uke 10 motta totalt ca. 36 doser Comirnaty fra Pfizer, disse vil i hovedsak brukes til andredoser i gruppe 3.

Informasjon om vaksinene finner dere her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Det er per i dag vel 40 personer over 75 år som skal vaksineres før vi kan starte med gruppe 4, (65-75 år). I denne gruppen vil også personer som er yngre, men i høy risikogruppe bli prioritert. Denne gruppen vil få Corminaty-vaksinen fra Pfizer. Nasjonale kriterier for plassering i grupper finner dere her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/.

Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over risikogruppen, så er noen merket med stjerne, disse tilhører gruppe 4. De uten stjerne tilhører gruppe 5.

Tidsperspektivet for oppstart av gruppe 4 avhenger av vaksineleveranser fremover. 

Anmodning om registrering hos kommunen

Flere innbyggere har fastleger i andre kommuner. Dette gjør at vi ikke nødvendigvis har oversikt over innbyggere som skal plasseres i risikogruppe 4. De som er yngre enn 65, og som skal vaksineres i gruppe 4 bes melde seg til kommunalt helsevesen på et av følgende nummer:

Helsestasjonen tlf: 412 38 210 eller k.sjef Helse og omsorg tlf: 915 35 549

Når det gjelder gruppe 3, baseres prioritering på alder, og vi tar kontakt fortløpende med de som skal ha tilbud om vaksine.

Vi jobber fortsatt med å få tilpasset en elektronisk løsning for generell registrering og timebestilling, denne blir offentliggjort når den er klar.